NTop 10   (Live)G
1.Viswanathan Anand2775
 -4
2.Pentala Harikrishn..2748
 +3
3.Santosh Gujrathi V..2718
 -5
4.Krishnan Sasikiran2664
 -7
5.Parimarjan Negi2656
6.Surya Shekhar Gang..2654
 +4
7.S P Sethuraman2647
 +1
8.B Adhiban2650
 +7
9.Chithambaram Vr Ar..2615
 -2
10.Abhijeet Gupta2620
 +22
By Chess-DB.com and 2700chess.com