NTop 10   (Live)G
1.Viswanathan Anand2760
 -16
2.Pentala Harikrishn..2723
 -4
3.Santosh Gujrathi V..2707
4.Krishnan Sasikiran2666
 +4
5.B Adhiban2662
 +1
6.Parimarjan Negi2656
7.Surya Shekhar Gang..2651
 +9
8.S P Sethuraman2655
 +24
9.Abhijeet Gupta2613
 -4
10.Murali Karthikeyan2617
By Chess-DB.com and 2700chess.com