NTop 10   (Live)G
1.Viswanathan Anand2762
 +3
2.Pentala Harikrishn..2732
3.Santosh Gujrathi V..2718
 +8
4.B Adhiban2671
5.Krishnan Sasikiran2666
6.S P Sethuraman2657
7.Parimarjan Negi2656
8.Surya Shekhar Gang..2652
9.Abhijeet Gupta2614
10.Murali Karthikeyan2609
By Chess-DB.com and 2700chess.com